GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

05/07/2024 - Wallonië: Uitvoeringsbesluit van het decreet over de taxihervorming werd goedgekeurd

De hervorming treedt in voege in 2025

Het besluit  werd goedgekeurd door de Waalse regering op  16 mei 2024. We wachten op de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.  De inwerkingtreding van het decreet van 29/9/2023 betreffende het vervoer van personen met voertuigen met een kleine capaciteit is voorzien in 2025.
Er komt een overgangsperiode voor taxi- VVB- vergunningen die vóór de inwerkingtreding uitgereikt werden.

Geen verregaande deregulering

Zodra het besluit gepubliceerd is, zullen we  meer informatie kunnen geven over de definitieve tekst van de hervorming. Deze legt jaarlijks te indexeringen minimum- en maximumtarieven op voor zowel de standplaatstaxi's als voor de straattaxis. Er komt ook een plafond  op het aantal vergunningen en de huidige VVB-vergunningen blijven bestaan onder de noemer "vervoer voor welbepaalde finaliteit" (transport à finalité speciale).

Het doel van de Waalse hervorming was het bieden van een kader voor de platformen voor ritbemiddeling. De straattaxi's zullen enkel ritten mogen uitvoeren die via dergelijke platforms worden besteld.

Top