GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

Collectief taxivervoer

Taxi's zijn een onmisbare schakel in het het openbaar vervoersaanbod

In de steden

Overdag

  • De bus stopt aan de rand van de stad. Vandaar neemt een collectieve taxi de passagiers over en brengt ze op hun bestemming. Omgekeerd, kan de collectieve taxi ook de reizigers meenemen tot aan een bushalte of het busstation.
  • Het TOV-ticket brengt de reizigers van De Lijn 's nachts terug naar huis. Dit systeem wordt al in verschillende Vlaamse steden aangeboden.
  • Taxi's kunnen shuttlediensten verzekeren op lijnen waar de vraag onvoldoende is om dit via geregeld vervoer met grote voertuigen aan te bieden.

's Nachts

  • Zelfde systemen als overdag.
  • Vervanging van niet-rendabele buslijnen. Waar het openbaar vervoer niet meer functioneert, worden taxilijnen verzekerd door collectieve taxi's voor vervoer van deur tot deur of van halte tot deur. In Brussel kent de Collecto een groeiend succes. Het gaat hier om collectieve taxidiensten die je elke dag van de week 's nachts goedkoop kan bestellen aan Collecto-haltes, om zo veilig naar huis gebracht te worden.
  • Collectieve taxi's ter beschikking stellen van mensen die de discotheken verlaten of na concerten en festivals.

In landelijk gebied

  • In landelijk gebied, waar de vraag naar openbaar vervoer zwak is, vormen collectieve taxi's een goedkoop alternatief. De diensten rijden enkel op aanvraag. De taxi kan ofwel een voorafbepaald traject uitvoeren ofwel de reizigers thuis afhalen.
  • Samenwerking met de N.M.B.S.: er wordt gestreefd naar gegarandeerd vervoer aan alle stations, 24u/24 en 7 dagen op 7, ook als er geen bussen meer rijden. Samenwerkingsverbanden worden bestudeerd, en er wordt gekeken naar systemen die al in onze buurlanden bestaan: de NS Zonetaxi in heel wat Nederlandse stations, het partnerschap tussen de Deutsche Bahn en de taxisector in Duitsland,...
  • Vervoer van ouderen en minder validen met collectieve taxi's. Door het vervoer collectief aan te bieden, kunnen de ouderen en minder validen aan betere prijzen vervoerd worden.
  • Organisatie van shuttlediensten en pendelbusdiensten, naar/van kantorenzones, bedrijvenzones, havens,... die slecht toegankelijk zijn via het openbaar vervoer. Niet overal heeft men een bushalte of een station in de onmiddellijke buurt. De shuttles verbinden de bedrijven met de knooppunten van het openbaar vervoer en zijn daardoor een onmisbare schakel om het woon-werkverkeer met openbaar vervoer in de toekomst te kunnen bevorderen.

Taxi's dragen bij tot de basismobiliteit. Anytime. Anywhere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top