GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

Verbandkist

    

 

Publicatie : 1968-03-28

 

Koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen.

 

 

HOOFDSTUK VII: Inrichting

 

Artikel 71: Verbandkist 

 

 §1. De autobussen en de autocars alsmede al de andere auto's gebezigd voor het bezoldigd vervoer van personen of voor hiermede gelijkgesteld gratis vervoer moeten voorzien zijn van een verbandkist van het "universeel" type.

 

In die verbandkist, welke niet op slot mag gedaan worden doch water- en stofdicht moet zijn, moeten zich ten minste de hiernavermelde voorwerpen en farmaceutische produkten bevinden:

 

3 pakjes driehoekig steriel verband

1 cambric-zwachtel 5 cm

1 cambric-zwachtel 7 cm

1 cambric-zwachtel 10 cm

3 pakjes van 10 gr slorpwatten

10 ampullen met 1 cc jodiumalcohol en een vijl

1 pakje verband van 7 cm

2 pakjes verband van 10 cm

1 zakje met een assortiment van hechtpleister (sparadrap) bereid met jodoformgaas

1 knevelverband dat bestaat uit een elastische, hemostatische band van 5 cm breedte

10 verbandagrafen of 10 veiligheidsspelden

1 gebruiksaanwijzing.

 

Wanneer de maximale toegelaten massa ervan meer bedraagt dan 5.000 kg, moeten deze voertuigen zijn voorzien van een tweede verbandkist volstrekt gelijk aan deze hierboven beschreven.

 

§2. De auto's die niet moeten voorzien van een verbandkist van het "universeel" type en die niet voorzien zijn van de verbanddoos opgelegd voor de auto's door het Algemeen Reglement voor de arbeidsveiligheid, moeten voorzien zijn van een verbandetui dat ten minste moet bevatten :

 

1 pakje individueel steriel verband 7 cm x 10 cm

1 pakje individueel steriel verband 12 cm x 14 cm

1 driehoekig verband in steriel gaas met 1,30 cm basis

1 cambric-zwachtel 7 cm x 5cm, gewikkeld in lasbaar papier

1 cambric-zwachtel 10 cm x 5cm, gewikkeld in lasbaar papier

1 zakje met 10 antiseptische hechtpleisters

2 verbandagrafen of 2 veiligheidsspelden.

 

§3. Elke verbandkist of etui moet bevatten :

1. een lijst waarop de inhoud vermeld is;

2. een beschrijvende en geïllustreerde toelichtingsnota van de kunstmatige ademhaling volgens de mond aan mond methode met vermelding van de mogelijkheid haar door middel van een mondstuk toe te passen zonder rechtstreekse aanraking;

3. a) voor de voertuigen in dienst gesteld vóór de datum van inwerkingtreding van dit besluit :

hetzij de toelichtingsnota met betrekking tot "De eerste hulp vóór de aankomst van de arts" beschreven in de bijlage van de afdeling III van titel II, hoofdstuk III, van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming, zoals zij voorzien werd bij het koninklijk besluit van 16 april 1965, hetzij de toelichtingsnota opgenomen in artikel 6 van het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 tot wijziging van titel II, hoofdstuk III, afdeling III van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming.

 

b) voor de voertuigen in dienst gesteld vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit :

de toelichtingsnota met betrekking tot "De eerste hulp vóór de aankomst van de arts" opgenomen in artikel 6 van het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 tot wijziging van titel II, hoofdstuk III, afdeling III, van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming.

§4. Onverminderd de bepalingen voorzien door de arbeidswetgeving, geldt dit artikel niet voor de auto's voor traag vervoer. 

Top