GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

Praktische instructies

Nieuwe Vlaamse taxiwetgeving vanaf 2020

Voorafgaande opmerking : een groot deel van de gegevens hieronder komen van 3 bronnen:

 

Met 1 vergunning keuze uit 4 diensten

Vanaf 1 januari 2020 kunnen taxibedrijven een nieuwe vergunning individueel bezoldigd personenvervoer (IBPV) aanvragen voor het uitbaten van een taxidienst. Met 1 vergunning kan uw bedrijf 4 diensten naar keuze aanbieden:

 • Straattaxi: uw voertuig wordt aangeboden aan de klant op de openbare weg (de klant moet de taxi minstens een kwartier op voorhand bestellen).
 • Standplaatstaxi: uw voertuig mag de openbare taxistandplaatsen van een gemeente gebruiken. U beschikt over een machtiging van die gemeente.
 • Ceremonieel vervoer: uw voertuig mag gebruikt worden voor ceremonies van minstens 3 uur, op basis van een schriftelijke overeenkomst.
 • OV-taxi: opdrachten voor het gebruik van uw voertuig komen binnen via de Mobiliteitscentrale.

 

Nieuw in de taxiwetgeving

Volgens de nieuwe taxiwetgeving:

 • * worden de taxitarieven vrij bepaald voor de straattaxi’s. Voor de standplaatstaxi bepaalt de gemeente de tarieven;
 • * zijn er minimale emissienormen voor voertuigen. Deze gelden niet voor ceremonieel vervoer;
 • * kunnen taxidiensten gebruik maken van taxistandplaatsen in andere gemeenten;
 • * moet enkel de standplaatstaxi verplicht een taxilicht dragen en een taxameter aan boord hebben;
 • * moet de straattaxi werken via een taxi-app en moeten de tarieven duidelijk geafficheerd worden; (hierover bestaat nog discussie!)
 • * is er geen beperking meer op het aantal voertuigen per gemeente. De wachtlijst verdwijnt. Gemeenten kunnen wel een beperking instellen op het aantal standplaatstaxi’s;
 • * moet elke taxichauffeur in het bezit zijn van een geldige bestuurderspas.

Meer informatie leest u in het Decreet 29.03.2019 en in het Besluit van 08.11.2019


Wat met een vergunning verkregen vóór 2020?

Exploitanten die vóór 1 januari 2020 al een exploitatievergunning voor taxidiensten en/of voor verhuurdienst van voertuig met bestuurder (VVB) hadden, krijgen de volgende opties:

- De exploitant zet zijn bestaande vergunning taxi en/of VVB verder tot einde looptijd van de vergunning, volgens de exploitatievoorwaarden van die vergunning

OF

-De exploitant vraagt meteen een nieuwe vergunning individueel bezoldigd personenvervoer aan. De bestaande vergunning vervalt.

Vergunning individueel bezoldigd personenvervoer aanvragen

Wie kan dit aanvragen?

U hebt een onderneming die betaald personenvervoer aanbiedt in een voertuig dat is uitgerust voor het vervoeren van maximum 9 personen (bestuurder inbegrepen) én waar de klant of inzittenden de bestemming bepalen. 

Waar aanvragen?

U vraagt de vergunning aan in de gemeente waar uw exploitatiezetel gevestigd is. Exploitanten buiten het Vlaams gewest doen de aanvraag in een Vlaamse gemeente naar keuze.

Hoe vergunning aanvragen?

De aanvraag verloopt volledig digitaal.

Vraag hier uw vergunning IBPV aan


Voeg volgende documenten toe aan uw aanvraag:

 • * Een uittreksel uit het strafregister conform artikel 596.1-27 voor elke zaakvoerder of bestuurder belast met het dagelijks beheer. Dit attest mag bij het indienen niet ouder zijn dan 3 maanden.
 • * Inschrijving van de onderneming in de KBO of de vermelding in de statuten van de activiteit individueel bezoldigd personenvervoer.
 • * Een attest kennis Nederlands van niveau B1 volgens het Europees Referentiekader voor Talen (ERK) voor elke zaakvoerder of bestuurder belast met het dagelijks beheer.
 • * Een attest waaruit blijkt dat de exploitant in orde is met de sociale bijdragen (sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandige of RSZ).
 • * Een attest waaruit blijkt dat de exploitant in orde is met fiscale lasten (attest FOD Financiën).
 • * Bewijsstukken die aantonen dat de exploitant over de voertuigen mag beschikken (bestelbon, aankoopfactuur, leasingovereenkomst, …).

Indien u voldoet aan deze voorwaarden, ontvangt u een vergunning IBPV die geldig is voor 5 jaar. Zij wordt afgeleverd binnen een termijn van 45 dagen nadat de aanvraag volledig werd verklaard (of 60 dagen indien in de vakantieperiode).

Tarief

De vergunning is gratis. Als exploitant betaalt u jaarlijks een retributie van 350 euro per voertuig. Als het voertuig voldoet aan de minimale emissienormen die gelden na 01/01/2025, betaalt u 250 euro.


Bestuurderspas

Wie kan dit aanvragen?

Vanaf 1 juli 2020 heeft elke taxichauffeur in het Vlaams gewest een bestuurderspas nodig, ongeacht het statuut (werknemer of zelfstandige) en dit zowel als taxi- als VVB-chauffeur of als chauffeur onder de nieuwe vergunning voor individueel bezoldigd personenvervoer (straattaxi, standplaatstaxi, enz…).

Chauffeurs die al van vroeger een taxibrevet of erkenningskaart van hun stad of gemeente hebben, moeten de bestuurderspas ook aanvragen vóór 1 juli 2020. Houd hierbij rekening met een behandelingstermijn van maximum 40 dagen.

Waar aanvragen?

U vraagt de bestuurderspas aan in de gemeente waar u woont. Taxichauffeurs die buiten het Vlaams gewest wonen, doen de aanvraag in een Vlaamse gemeente naar keuze.

Hoe vraagt u een bestuurderspas aan?

De aanvraag verloopt volledig digitaal.

Vraag hier uw bestuurderspas aan

U voldoet aan de volgende voorwaarden

 • * U bent minstens 2 jaar in het bezit van een rijbewijs.
 • * U beschikt over een rijbewijs met geldige medische keuring voor bezoldigd personenvervoer.
 • * U beschikt over een toelating om arbeidsprestaties te verrichten (enkel indien u een buitenlandse staatsburger bent).
 • * U voldoet aan de moraliteitsvoorwaarden zoals bepaald in artikel 25 van het Uitvoeringsbesluit van 8 november 2019. 
 • U voldoet aan de taalvereisten: Minimum taalkennis niveau B1 volgens het Europees Referentiekader (overgangsbepaling: A2 volstaat, mits erewoordverklaring om binnen de twee jaar niveau B1 te halen);


Voeg bij uw aanvraag de volgende documenten toe

 • * Kopie van uw rijbewijs.
 • * Een beroepskaart of arbeidskaart (internationale werknemers) indien van toepassing.
 • * Een uittreksel uit het strafregister conform artikel 596.1-28. Dit attest mag bij het indienen niet ouder zijn dan 3 maanden.
 • * Een attest kennis Nederlands van niveau B1 volgens het Europees Referentiekader voor Talen (ERK).

Indien u voldoet aan de voorwaarden, ontvangt u een bestuurderspas die geldig is voor 5 jaar. De bestuurderspas wordt elke 5 jaar hernieuwd volgens dezelfde voorwaarden als hierboven. Jaarlijks moet de chauffeur zijn uittreksel uit het strafregister conform artikel 596,1-28 van maximaal 3 maanden oud, bezorgen aan zijn gemeente.

Tarief

Bij afhaling van de bestuurderspas betaalt u een retributie van 20 euro (jaarlijks geïndexeerd bedrag)


Hoe vind ik de ecoscore van mijn voertuig?

Op de website https://ecoscore.be/ is het moeilijk om terug te vinden hoe je de ecoscore van je voertuigen kan opvragen via het chassisnummer.

Om er te geraken moet je klikken op het vergrootglas “Zoeken”

In het scherm waar je terechtkomt, klik je links bovenaan op "Klik hier"

De eenvoudige weg, via de rechtstreekse link is: https://apps01.vito.be/ChassisTool/Welcome.aspx

Kijk ook na of uw ecoscore voldoet aan de nieuwe milieueisen: Minimale emissienormen taxivoertuigen

 

Top