GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

Voorstelling

De G.T.L. of Nationale Groepering van ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur is een beroepsvereniging die in 1964 werd opgericht.

Ze heeft een nationale en ook gewestelijke draagwijdte, vertegenwoordigers uit de verschillende regio's namelijk via stedelijke of regionale organisaties zetelen in het bestuur.

GTL hergroepeert zowel zelfstandige chauffeurs als bedrijven die loontrekkende chauffeurs tewerkstellen.

Haar doel is de taxi- en locatiesector te promoten en de beroepsbelangen te verdedigen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Top