GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

Werking en structuur

De permanente opvolging wordt waargenomen door een nationaal secretariaat . De contactpersoon is de heer Pierre Steenberghen, Secretaris-Generaal en Line Ziane, Assistente. Het secretariaat houdt zich bezig met de dagelijkse werking en opvolging. Zo worden er informatie en vragen betreffende de sector verzameld en dossiers, die onderzocht en voorgelegd moeten worden bij de verschillende instanties, voorbereid.

Per thema worden er werkgroepen opgericht waarin naast de medewerkers van het secretariaat bestuurders -in functie van hun specialiteit zetelen- zoals werkgroepen op het punt van wetgeving, informatica, kostprijsberekening en prijszetting, internationale marktstudie, infrastructuur, oneerlijke concurrentie enz…. Afhankelijk van de belangrijkheid van het onderwerp worden de groepen uitgebreid met externe adviseurs zoals juristen, bedrijfleiders uit andere sectoren, communicatiespecialisten enz…

De bestuurders die de verschillende regio's evenals de verschillende activiteitstakken vertegenwoordigen vergaderen minimum maandelijks om de vragen en problemen te analyseren, erover te discussiëren, een strategie evenals de te nemen maatregelen en acties te bepalen en dit alles in een sfeer waarin de concurrentiebelangen buiten beschouwing worden gelaten.

Actuele samenstelling van de raad van bestuur :

 

Nationaal Voorzitterde heer Marc Delire
Ondervoorzitterde heer Frank Van Oorschot
Secretaris - Generaalde heer Pierre Steenberghen
Penningmeesterde heer Rudy Claude
Bestuurderde heer Paul Van Avermaet
Bestuurderde heer Tim Vanreppelen
Bestuurdermevrouw Valérie Bailly
Bestuurderde heer Sandro Manca
Bestuurderde heer Thierry Willekens
Bestuurdermevrouw Barbara Goderis
Bestuurderde heer Claude Fievez
Bestuurderde heer Michel Pêtre
Bestuurdermevrouw Sylviane Mol
Bestuurderde heer Armand Zambon
Bestuurderde heer Koen Van Cauwenberge
Bestuurderde heer Jean-Marie Leenen
Bestuurderde heer Hans De Schutter
Bestuurderde heer Koen Van Oorschot
Bestuurderde heer Johan Rousselle
Bestuurderde heer Luigi Marrocco
Bestuurderde heer Khalid Ed-Denguir
Bestuurderde heer Kurt Vergauwe

 

Regionale organisaties die vertegenwoordigd zijn binnen de GTL 

ANTWERPSE PROVINCIALE TAXI UNIE (A.P.T.U.) 
Voorzitter : de Heer Koen Van Oorschot
 Karel Oomsstraat 14 
2018 ANTWERPEN
 
LIMBURGSE TAXIBOND (L.T.B.) 
Secretaris : de Heer Tim Vanreppelen
Walenstraat 2
 3500 HASSELT 
 
TAXIBELANGEN ZAVENTEM vzw 
Voorzitter: Jean-Marc LOUCKX 
 
 
Steenokkerzeelstraat 104  
1930 ZAVENTEM 
 
TAXIBOND OOSTENDE cvba
Bestuurder : Mevrouw Barbara Goderis
Torhoutsesteenweg 42
8400 OOSTENDE
info@taxibond.be www.taxibond.be

 
 
FEBET vzw (Brusselse Taxifederatie)
Voorzitter : de Heer Ed-Denguir
Jean Dubrucqlaan 200-204
1080 SINT-JANS-MOLENBEEK
eddenguir@febet.be

www.febet.be

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Top