GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

Perimeters taxi

VASTSTELLING DER PERIMETERS VOOR HET VERVOER MET TAXI'S

Perimeters taxi’s

Publicatie : 1975-07-01

gewijzigd en aangevuld door: 

MB 22.01.76/Stbl 27.01.76
MB 12.02.76/Stbl 13.04.76
MB 05.05.76/Stbl 13.05.76
MB 08.02.77/Stlb 27.04.77
MB 02.09.77/Stbl 13.09.77
MB 29.11.78/Stbl 05.12.78
MB 03.01.80/Stbl 10.01.80
MB 15.12.80/Stbl 20.12.80
MB 21.01.81/Stbl 27.01.81
MB 08.07.81/Stbl 14.07.81
MB 19.10.82/Stbl 06.11.82
MB 16.03.83/Stbl 22.03.83
MB 11.08.83/Stbl 18.08.83
MB 30.03.90/Stbl 04.05.90
MB 06.06.91/Stbl 06.07.91
MB 09.10.92/Stbl 22.10.92
MB 03.03.93/Stbl 02.04.93
MB 19.03.93/Stbl 03.06.93
MB 01.04.98/Stbl 15.04.98
Arrest van de Raad van State van 26.01.2005/Stbl 26.04.2005 

Artikel 1. : Definitie

Onder perimeter dient verstaan te worden de lijn die een zone  afbakent binnen dewelke de terugrit van de taxi naar zijn standplaats niet aan de gebruiker van de taxi aangerekend wordt.

Artikel 2. : Lijst der localiteiten met perimeter

Een perimeter, in de zin van artikel 1, wordt vastgesteld in de hiernavolgende localiteiten:

1. Brusselse agglomeratie

De perimeter valt samen met de buitenste territoriale grenzen der 19 gemeenten van de Brusselse agglomeratie.

2. Leuven

De perimeter valt samen met de grenzen van het grondgebied van de stad Leuven, zoals vastgesteld bij koninklijk besluit van 17 september 1975 houdende samenvoeging van gemeenten en wijzigingen van hun grenzen. (K.B. 06.06.91, art. 1.a)

3. Nijvel

Opgeheven door het M.B. 30.03.90, art. 1)

4. Oostende

Deze perimeter is afgeschaft (M.B. 11.08.83, art. 1)

5. Brugge

Deze perimeter is afgeschaft (M.B. 19.10.82)

6. Roeselare

De perimeter valt samen met de oude stadspalen.

7. Gent

De perimeter valt samen me de grenzen van het grondgebied van de stad Gent met daarbij een gedeelte  van de gemeenten Merelbeke en Destelbergen zoals hieronder omschreven:

- Merelbeke:

Sluisweg, Hundelgemsesteenweg (richting Gent), Koningin Elisabethlaan, Fraterstraat, Merlebekestraat.

- Destelbergen: Admiraalstraat (MB 09.10.92)

8. Sint-Niklaas

De perimeter wordt als volgt vastgesteld:

Grens met de gemeente Belsele vanaf Watermolendreef tot de Botermelkstraat, en verder Botermelkstraat, Smisstraat, deel Tereken, Kapelstraat, Herstestraat, deel Hertjen, Kleine Breedstraat, Prins Boudewijnlaan, Passtraat, Kleine-Heimelinkstraat, Vlasstraat, Vijfstraten, Sparrenhofstraat,  Bekelstraat tot aan de fictieve lijn die de Bekelstraat met de Braemstraat vebindt, Mispelstraat, Kleibeekstraat, Plezantstraat en Watremolendreef.

9. Stad Antwerpen en de gemeenten Wilrijk, Deurne, Borgerhout, Berchem, Hoboken, Merksem, Schoten, Wijnegem, Mortsel, Edegem, Borsbeek (M.B. 05.05.76, art. 1), Brasschaat (M.B. 06.06.91, art. 1c).

De perimeter wordt als volgt vastgesteld:

            a) Op de rechteroever van de Schelde:

- ten noorden, langs de grens tussen Nederland en België tot Kapellen-Putten, de baan naar Kapellen tot de Driehoek, de baan van Driehoek naar Wuustwezel;

- ten oosten, de baan van Wuustwezel over de gemeenten Brecht, Sint-Lenaarts, Oostmalle, Zoersel, Zandhoven, Emblem tot en oostwaarts van Lier;

- ten zuiden, een natuurlijke grens gevormd door de Nete en de Rupel tot Boom, langs de autoweg Antwerpen-Brussel, de baan naar Puurs, Bornem tot Temse.

            b) Op de linkeroever van de Schelde:

- de baan Temse-Sint-Niklaas, Kemseke en in de richting Hulst tot en langs de grens tussen Nederland en België (M.B. 12.02.76, art. 1).

10. Mechelen

De perimeter wordt als volgt vastgesteld:

- Ten Noorden, West en zuid-west: tot de grens van de Stad;

- Ten Zuiden: van het grondgebied Hofstade: het gedeelte vóór de spoorlijn Mechelen-Brussel, over Muizen;

- Ten Oosten: van het grondgebied Bonheiden: het gedeelte vóór de baan Muizen-Bonheiden-Centrum, de baan Bonheiden-Centrum-O.L.-Vrouw-Waver, grens bonheiden-o.l.-vrouw-waver;

- Noord-oosten: van het grondgebied Sint-Katelijne-Waver: het gedeelte vóór Berlaarbaan, Lombaardstraat, Mechelstraat, Lemanstraat, Stationsstraat, Hertstraat en Lange Zandstraat (M.B. 21.01.81, art. 1)

11. Stad Luik

De perimeter valt samen met de grenzen van het grondgebied van de stad Luik zoals vastgesteld bij K.B. van 17.09.75 houdende samenvoeging van gemeenten en wijziging van hun grenzen (M.B. 05.05.76, art. 1b)

12. Gemeente Grivegnée

De perimeter valt samen met de grenzen van het grondgebied van de gemeente Grivegnée en van de stad Luik.

13. Charleroi

De perimeter valt samen met de geografische grenzen van Charleroi, zoals die voortvloeien uit de fusie van de gemeenten (M.B. 03.03.93)

14. Gemeente Jumet

(Afgeschaft door M.B. 19.05.93 Jumet maakt deel uit van Charleroi) .

15. Stad Aalst

De perimeter valt samen met de grenzen van het grondgebied van de Stad Aalst (M.B. 22.01.76, art. 1)

16. Gemeente Amay

De perimeter valt samen met de grenzen van het grondgebied van de gemeente Amay zoals vastgesteld bij K.B. 17.09.75 houdende samenvoeging van gemeenten en wijziging van hun grenzen (M.B. 05.05.76, art. 1,c)

17. Stad Lokeren

De perimeter valt samen met de grenzen der stad Lokeren (M.B. 08.07.81, art. 1)

18. Gemeente Knokke-Heist

De perimeter valt samen met de grenzen der gemeente Knokke-Heist (M.B. 16.03.83, art. 1)

19. Herstal - afgeschaft

De perimeter valt samen met de geografische grenzen van Herstal, zoals die voortvloeien uit de fusie van de gemeenten (M.B. 01.04.98) - Het ministerieel besluit van 1 april 1998 tot vaststelling van deze perimeter werd vernietigd door het arrest nr. 139.838 van 26 januari 2005 verschenen in het Belgisch Staatsblad van 26.04.2005.

            Artikel 3. : Exclusiviteit van de perimeter

In de localiteiten andere dan deze vermeld in artikel 2, mag het perimeterstelsel niet worden toegepast.

            Artikel 4. : Opheffing

Artikel 2 van het ministerieel besluit van 21 april 1975 houdende vaststelling van de maximumprijzen voor het vervoer met taxi's is opgeheven.

            Artikel 5. : Beteugeling

De inbreuken op de bepalingen van dit besluit worden opgespoord, vastgesteld, vervolgd en bestraft overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 20 en 21 van de wet van 27 december 1974 betreffende de taxidiensten.

            Artikel 6. : Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 juli 1975.

Top