GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

Bilateraal akkoord met Duitsland

BILATERAAL AKKOORD TUSSEN BELGIË EN DUITSLAND

Akkoord   tussen   de   Regering , van   het   Koninkrijk   België   en de Regering van de Bondsrepubliek  Duitsland  betreffende het internationaal vervoer over de weg van personen en goederen,  ondertekend  te  Brussel  op  9 juni 1978

 

De Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland, wensende een akkoord aan te gaan betreffende het internationaal vervoer over de weg van personen en goederen, zijn het volgende overeengekomen :

  1. Personenvervoer

(...) ZIE HIERONDER DE TEKST BETREFFENDE DE TAXI'S

Artikel 6

  1. De door de Staat waar zij gevestigd zijn gemachtigde ondernemingen van taxivervoer welke hun bedrijfszetel in de Bondsrepubliek Duitsland of in het Koninkrijk België hebben, mogen reizigers van taxi’s in het gebied van de andere Staat vervoeren voor zover de terugreis van de taxi zonder reizigers plaatsvindt. De vergunningsoorkonde of een verkort exemplaar ervan moet bij elke reis in het voertuig aanwezig zijn en op verzoek aan de bevoegde personen voor controle worden overgelegd.

  2. Het opnemen van reizigers in de andere staat is niet geoorloofd.

 

Via deze link, de volledige tekst van het akkoord.

Top