GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

De Collectieve Arbeidsovereenkomsten

De Collectieve Arbeidsovereenkomsten (CAO's) worden ondertekend door de sociale partners in het Nationaal Paritair Comité. Deze CAO's worden vervolgens bekrachtigd via Koninklijk Besluit welke in het Belgische Staatsblad wordt gepubliceerd.

U vindt hieronder de teksten van de Collectieve Arbeidsovereenkomsten die momenteel van toepassing zijn in de sector: 

 

CAO's Taxi

 

CAO's VVB

 

Gemengd (Taxi + VVB + IPB)

 

CAO's IBP (Vlaanderen)

Tussenkomst woon-werkverkeer (openbaar vervoer en/of fiets)


Gemengd (Arbeiders + bedienden Taxi + VVB + IBP)

Sectoraal aanvullend pensioen voor arbeiders en bedienden

Paritair Comité 140 (Arbeiders Taxi en VVB) 

Paritair Comité 200 (Bedienden Activiteit Taxi en VVB)

Invoering van een sectoraal aanvullende pensioenstelsel voor de bedienden ondernemingsactiviteit Taxi en VVB" 

Fonds voor bestaanszekerheid : Fonds Tweede Pijler Taxi+

Paritair Comité 140 (Arbeiders Taxi en VVB)

Paritair Comité 200 (Bedienden Activiteit Taxi en VVB)


Top