GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

FLEXIBILITEIT

Dankzij de flexibiliteit en beschikbaarheid van taxi’s, is het openbaar onbeperkt beschikbaar voor iedereen, overal, en op elk tijdstip van de dag of de week.
 
Taxi’s zijn een populair transportmiddel dat onmiddellijk herkenbaar is en wereldwijd verspreid is. Taxi’s bieden toegankelijke vervoersdiensten van deur tot deur, zowel in de steden als in de meer landelijke gebieden. Zij vormen ook het meest flexibel openbaar vervoermiddel, dat ter beschikking staat van alle sociale groepen.
 
Passagiers kunnen vrij hun bestemming kiezen en zijn niet gebonden aan een tijdsschema of vaste stopplaatsen. Taxi’s zijn 24 uren per dag ter beschikking en dit 7 dagen op 7. Een taxi bestellen kan nu op verschillende manieren : telefonisch, via apps op smartphones, via het internet,  maar ook aan taxistandplaatsen of nog, door een taxi te roepen die langs rijdt op straat. In een aantal steden bestaat er al een geavanceerd systeem om taxi’s te bestellen, waarbij de dichtstbijzijnde beschikbare taxi’s worden verwittigd en de wachttijden bijgevolg aanzienlijk verminderd worden.
 
De grootste vraag naar een taxi doet zich vooral voor ‘s nachts en in het weekeinde, wanneer er geen openbaar vervoer meer aangeboden wordt. In de meeste steden zijn taxi’s dan ook het voornaamste openbaar vervoermiddel zowel ’s avonds laat als ‘s nachts.
 
 
Taxi’s dragen bij tot de sociale integratie
 
Taxi’s spelen een belangrijke sociale rol. Zij bieden een alternatief voor personen met een handicap die niet zelf kunnen rijden en ook geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Ze spelen tevens een rol voor het leerlingenvervoer, voor het vervoer van en naar ziekenhuizen en worden ook ingezet als transportdienst in meer afgelegen landelijke gebieden.
 
In Finland komt één derde van de jaarlijkse omzet van de taxibedrijven uit ritten die betaald worden door de overheid om tegemoet te komen aan sociale noden, zoals: het leerlingenvervoer, het vervoer van personen met een mobiliteitsbeperking, verplaatsingen van en naar ziekenhuizen of als alternatief voor het klassiek openbaar vervoer in landelijke regio’s.
 
In Oostenrijk zijn er innoverende specifieke klant- georiënteerde taxidiensten, zoals de “Collectieve Taxi” (“Sammel Taxi”) die om veiligheidsredenen nachtvervoer biedt aan vrouwen; de “Jongeren Taxi” (“Jugendtaxi”) die jongerentransport aanbiedt van en naar de uitgaansoorden en verzamelplaatsen voor festiviteiten; of nog zoals de “60-plus-Taxi”, die oudere personen vervoert naar winkels, ziekenhuizen, overheidsdiensten en administraties.
 
Een studie in Denemarken toont aan dat 55% van de taxidiensten kan beschouwd worden als “sociaal vervoer”, geboden aan scholieren, oudere mensen en personen met een handicap. In de landelijke Deense gebieden vertegenwoordigt dit sociaal vervoer zelfs 80% van het taxivervoer.
 
Eén derde van het vervoer van en naar de ziekenhuizen in Frankrijk wordt verzekerd door taxi’s. De taxidiensten vertegenwoordigen 57% van het niet-dringend medisch vervoer. In de landelijke gebieden komt quasi de volledige omzet van de taxibedrijven voort uit niet-dringend ziekenvervoer en leerlingenvervoer.
 
Ook in Nederland bestaat 29% van het taxivervoer uit vervoerdiensten voor personen met een handicap en/of voor medische doeleinden.

 

 

 

 

Top