GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

Activiteiten

 

 • Opvolging en verzamenen van alle informatie betreffende de sector, namelijk: 
  • de wetgevingen die in het Staatsblad verschijnen
  • in de pers, op Internet, in de sociale media 
    
 • Informatie van de leden, media en betrokken instanties, dit gebeurt via: 
  • onze informatiedienst per telefoon, per telefax, per e-mail en briefwisseling, via de sociale media
  • deze website waarop men de een bundeling van alle wetten en wetgevingen van kracht voor de sector, kan raadplegen
  • Info Flashes, via e-mail om de leden onmiddellijk op de hoogte te houden
    
 • Op sociaal vlak
  • G.T.L. neemt deel aan de afsluiting van sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten
  • Verspreiding van informatie van sociale aard
  • Optreden als arbitrage in sociale conflicten
  • Verdediging van dossiers op de verschillende ministeries en overheidsdiensten
    
 • Op fiscaal en financieel vlak dient de GTL regelmatig dossiers in bij de verschillende instanties ter verdediging van de belangen van de sector en om te onderhandelen over voordelen en vrijstellingen voor de bedrijven 

 • Op economisch vlak 
  • GTL berekent kostprijzen en tarieven
  • GTL dient tariefdossiers in bij overheden, wanneer tariefaanpassingen noodzakelijk geworden zijn
    
 • Promotie van de sector

 

 

 

 

 

 

 

Top