GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

VEILIGHEID

De veiligheid van de chauffeurs en van de passagiers als hoofdbekommernis van de taxisector

De taxi scoort goed op vlak van veiligheid. Veiligheid is een essentiële voorwaarde voor de aflevering van taxivergunningen en bij controles, alsook in de beroepsopleiding van de taxichauffeurs.

De bewoners van Denemarken en Nieuw-Zeeland, alsook de Britse Overheid, om maar enkele voorbeelden te vermelden, achten de taxi’s als uitermate veilig en zeker.

Veiligheidsvoorzieningen – Zesmaandelijkse autokeuring

Ten minste één keer per jaar worden veiligheidsinspecties uitgevoerd in gans Europa en Amerika en in veel landen zelfd om de zes maanden.

In Duitsland is 80% van de taxi’s voorzien van de meest vooruitstrevende actieve en passieve veiligheidsvoorzieningen.

De gemiddelde ouderdom van de taxi’s in Finland bedraagt 2,5 à 3 jaar en de voertuigen zijn dan ook  uitgerust met de meest recente veiligheidsvoorzieningen.

De taxivoertuigen in Frankrijk mogen niet ouder zijn dan 7 jaar en niet ouder dan 3,5 jaar indien ze voor verschillende shiften gebruikt worden (2X8 uren).

In Nederland hebben de taxiuitbaters in Rotterdam sinds 2011 camera’s geplaatst op de daken van de taxi’s . Die waren al eerder uitgerust met camera’s binnenin de voertuigen voor de bescherming van de chauffeur en de passagier. Nu registreren de camera’s ook de onmiddellijke omgeving van de taxi, zowel op de taxistandplaats als tijdens de taxirit.

Meer en meer taxi’s zijn voorzien op het betalen door de klant met kredietkaarten of andere betaalkaarten, wat de betalingen met geld vermindert en bijgevolg ook het aantal incidenten binnen en buiten de taxi’s doet afnemen. Dit draagt bij tot de veiligheid van zowel de chauffeur als van de passagier.

Professionele taxichauffeurs

Dankzij hun professionalisme zijn taxichauffeurs minder betrokken bij verkeersongevallen.

In New York zijn er 4,6 verkeersongevallen per taxi geregistreerd per miljoen afgelegde mijlen, wat één derde minder is dan voor andere types van voertuigen (6,7). En in Denemarken is maar 1,5% (2007) van de verkeersongevallen te wijten aan taxichauffeurs.

Een studie in Nieuw-Zeeland toont aan dat 82% van de klanten van mening is dat taxi’s inderdaad veilig of zeer veilig zijn, terwijl 78% meent dat taxichauffeurs professioneel of zeer professioneel zijn.

Het Britse Departement voor Transport heeft een veiligheidsgids gepubliceerd voor de passagiers, waarin de taxi’s en de diensten voor de verhuur van voertuigen met chauffeur in het daglicht gesteld worden als zijnde een veilig en zeker transportmiddel.

Professionalisme en een degelijke stratenkennis zijn kernelementen om op risico’s te kunnen anticiperen en veilig te rijden. Chauffeurs in Londen moeten 320 reisroutes kennen. Een chauffeur zal er twee à vier jaar nodig hebben om op de test over de stratenkennis te slagen vooraleer hij de toelating krijgt om als taxichauffeur te mogen werken.

In Finland, waar een specifiek systeem voor de toegang tot het beroep van taxichauffeur en dat van taxiuitbater bestaat, zijn de beoordelingsscores over taxibedrijven door de klanten die taxidiensten gebruiken, zeer hoog. Het beroep van taxichauffeur is er één van de meest respectvolle beroepen. De Finse taxisector behoort tot de sectoren die de hoogste score behalen inzake veiligheid.

 

 

 

Top