GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

Representativiteit

De G.T.L. wordt officieel vertegenwoordigd bij alle regionale, nationale en Europese administraties die bevoegd zijn op het vlak van de taxi- en locatiediensten met chauffeur.

Ze zetelt o.m. en bij wijze van voorbeeld in de volgende commissies en werkgroepen:

Federaal

 • Bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg:
  • in het Paritair Subcomité van de Taxidiensten
  • in het Nationaal Paritair Comité voor het Vervoer 
    
 • Bij de FOD Mobiliteit en Vervoervoor alle zaken die betrekking hebben op het personenvervoer over de weg 
   
 • Bij het kabinet van de Minister van Financiën voor de fiscale maatregelen en voordelen

Gewestelijk

 • Bij de regionale comités van Advies voor de Taxi's en wagenverhuurdiensten met bestuurder (in Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en de Mobiliteitsraad van Vlaandren (MORA)

 • bij het Sociaal Fonds voor de Taxiondernemingen en de diensten voor de verhuur van voertuigen met chauffeur

Internationaal

 • Bij de I.R.U. (International Road Transport Union) en meer bepaald in de Subgroep "Taxi's en verhuurwagens met chauffeur"

G.T.L. is tevens llid van UNIZO (Unie voor Zelfstandige Ondernemingen) en UCM (Union des Classes Moyennes)

 

 

 

 

 

 

Top