GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

Regelgevers

Voor vergunningen voor taxi's en/of diensten voor verhuur van voertuigen met bestuurder dient men zich te richten tot het plaatselijk gemeentebestuur. Enkel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdt de Directie der Taxi's zich bezig met het uitreiken van vergunningen.

Vlaanderen

Ministerie van het Vlaams Gewest
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid
Mijnheer Eric Sempels, Adjunct-Directeur
Graaf de Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20 bus 2
 1000 Brussel

tel : 02/553 78 11
 fax : 02/553 78 73

Brussel

Gewestelijke Overheidsdienst
Brussel Mobiliteit
Administratie van de taxi's en autoverhuurdiensten met chauffeur

Mijnheer Jean-Rodolphe Dussart, Directeur van de Administratie
Iris Tower
Sint Lazarusplein 2
1035 Brussel

tel : 02/204 14 04 of 0800/94 001
https://mobilite-mobiliteit.brussels/nl/mobiliteitsberoepen/bezoldigd-vervoer

Wallonië

SPW - Service Public de la Wallonie
Direction du transport de personnes
Cellule taxis
Monsieur Patrick Imbreckx, Directeur
8, boulevard du Nord
 5000 Namur

tel : 081/77 31 80 ( telefonische permanentie de dinsdagen en donderdagen van 9u tot 12u) of 0800/11 901
fax : 081/77 39 66
taxis@spw.wallonie.be 

 

 

 

 

 

 

 

Top