GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

Benelux akkoord

BENELUX-Akkoord

Tweede beschikking van het Comité van Ministers van 22 september 1971 inzake de gemeenschappelijke uitvoerings- en controlevoorschriften voor het internationaal vervoer van personen met huurauto's en taxi's

VolgendBenelux-verdrag van 1971 over de taxidiensten en de diensten voor de verhuur van voertuigen met bestuurder, is nog steeds van toepassing :

 
“Tweede beschikking van het Comité van Ministers van 22 september 1971 inzake de gemeenschappelijke uitvoerings- en controlevoorschriften voor het internationale vervoer van personen met huurauto’s en taxi’s”
 
Volgens dit verdrag is het toegelaten om met een vergunning van het ene Benelux-land, in het andere Benelux-land te rijden, zonder dat men daarvoor een vergunning in dat andere land moet hebben, maar dit enkel voor zover het voertuig een “bestelde” opdracht uitvoert waarbij de grens moet overgestoken worden.
 

Er wordt gesproken over een dagelijks controledocument  waarop men tenminste de volgende gegevens moet noteren:

1. De naam en het adres van te transportbedrijf

2. De naam van de chauffeur

3. De datum

4. Gegevens nummerplaat van de wagen

5. Plaats en uur vertrek van de rit die uitgevoerd wordt

6. De plaatsen en uren van opstap en uitstap van de reizigers

Dit document moet ingevuld worden nog voor het vertrek van elke rit (met uitzondering van de gegevens onder 6. die slechts bij het instappen en uistappen van de klant moeten ingevuld worden).
 
In principe staan voor Vlaamse taxi’s al deze gegevens op de dienststaten van de eletronische taxameter met zijn randapparatuur, wat in geval van een controle in Nederland of Luxemburg zou moeten volstaan.
 
Voor een Vlaamse huurauto met bestuurder (wat men in Nederland het “contractvervoer” noemt), is er geen taxameter aan boord van het voertuig en moet de chauffeur zien dat deze gegevens vooraf allemaal geregistreerd worden (bijvoorbeeld op een rittenblad met al deze  gegevens) en aan boord van het voertuig aanwezig zijn, wanneer hij in Nederland rijdt.
 
In het Benelux-akkoord staat dat in geval dat er een vermoeden van overtreding is, door de bevoegde instanties een enquête zal gevoerd worden, desgevallend op vraag van de bevoegde instanties van een ander Benelux-land.

 

klik hier voor de beschikking

 

 

Top