GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

12/09/2023 - Taxihervorming Wallonië krijgt vorm!

De Mobiliteitscommissie van het Waals parlement heeft maandag een voorstel van nieuw taxidecreet goedgekeurd 


De Mobiliteitscommissie van het Waals parlement heeft maandag een voorstel van decreet over de hervorming de taxisector goedgekeurd. Het wil daarmee de taximarkt openstellen voor platformen voor bemiddeling van taxiritten, zonder echter de sector volledig te dereguleren.
Naar analogie met wat Vlaanderen sinds 2020 en Brussel sinds 2022 gedaan hebben, definieert Wallonië 2 soorten taxidiensten: standplaatstaxi's (die een taximeter en een taxilicht op het dak gebruiken) en  straattaxi's (die uitsluitend gebruikmaken van elektronische bemiddelingsdiensten), met verder een wettelijk kader voor de vergunningen, een bestuurderspas voor de chauffeurs en quota voor het aantal taxivergunningen,  om lokaal overlast te vermijden. Verder worden  verschillende soorten vervoersdiensten met een speciale finaliteit gedefinieerd, telkens met voertuigen met een maximumcapaciteit van 9 zitplaatsen: 
  • vervoer naar ceremonies
  • vervoer voor evenementen  
  • vervoer van en naar luchthavens
  • vervoer naar bedrijven;
  • schoolvervoer
  • aangepast vervoer voor mensen met mobiliteitsbeperkingen;
  • openbaar vervoer door privé vervoerders, als aanvulling op de geregelde diensten (in Wallonië zijn dat de bussen van de TEC);
  • vervoer van personen die zonder begeleider vervoerd worden van of naar een ziekenhuis, een bejaardentehuis, een zorginstelling of een zorgverlener.
De elektronische vervoersbemiddelingsdiensten worden omkaderd en het bestaande sociaal/niet-commercieel vervoer (tegen gereduceerd tarief georganiseerd door lokale overheden of non-profitorganisaties, ten voordele van de kansarmen) wordt verder behouden.

Hier is de tekst van het decreet zoals het ter stemming voorgelegd werd aan het Waalse parlement in juli


Er is ook een ontwerp van uitvoeringsbesluit

De GTL heeft het kabinet van minister Henry, De Waalse Mobiliteitsadministratie en de leden van de Waalse Taxi- en VVB-commissie opmerkingen overgemaakt over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van bovenstaand ontwerpdecreet.

Het voorgestelde plafond op het aantal vergunningen wordt te hoog geacht (tot driemaal het huidige maximum, wat zowel GTL als de Waalse Vereniging van Steden en Gemeenten overdreven vinden).
Er wordt verder nog gediscussieerd over de maximum- en minimumtarieven die zouden vastgelegd worden en over een registratiemechanisme voor de uitgevoerde ritten. GTL opteert voor een vork met minimum- en maximumtarief voor straattaxi's die via platforms rijden. Een minimumprijs vermijdt dat via dumping de concurrentie uitgeschakeld wordt, terwijl de maximumprijs door de overheid gewenst wordt om misbruiken tegen te gaan, wanneer het aanbod zeer beperkt is, bijvoorbeeld bij stakingen, problemen zijn met het openbaar vervoer, diverse crisissen, enz. De GTL dringt er ook op aan dat standplaatstaxi's zoals in Vlaanderen de mogelijkheid hebben om de 2 tariefsystemen toe te passen, afhankelijk van het type rit: vooraf bestelde ritten of ritten die op de openbare weg besteld worden.

Merk op dat de huidige VVB's in Wallonië niet worden opgenomen in de taxidiensten, zoals in Vlaanderen en Brussel, maar ze worden "vervoersdiensten met speciale finaliteit"

De Waalse Taxicommissie komt op 15 september samen in Namen om de opmerkingen van de verschillende stakeholders, uiteraard ook GTL, over het ontwerpbesluit te bespreken.

Als alles definitief goedgekeurd is, zou de hervorming in de lente van volgend jaar in voege treden


Top