GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

11/09/2023 - Leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs

1,36 miljoen euro subsidie aan voormalige pilootregio’s Antwerpen, Leuven en Midwest voor overgangsregeling schooljaar 2023-24

1,36 miljoen euro subsidie aan voormalige pilootregio’s Antwerpen, Leuven en Midwest voor overgangsregeling leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs schooljaar 2023-24

8 september 2023 op voorstel van viceminister-president Ben WeytsVlaams minister Lydia Peeters

De Vlaamse Regering kent maximaal 1,36 miljoen euro subsidie toe aan de voormalige pilootregio’s Antwerpen, Leuven en Midwest voor een overgangsregeling in het leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs van 1 september 2023 tot en met 31 augustus 2024. Op deze manier kunnen zij hun good practices verderzetten met een correcte rechtsbasis en wordt rekening gehouden met het evaluatierapport van het voorjaar 2022.

Top