GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

Maximumprijzen taxi

Publicatie : 24-11-2022

WAALSE OVERHEIDSDIENST

27 OKTOBER 2022. - Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de maximumprijzen voor het vervoer met taxi's en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 13 maart 2014 tot vaststelling van de maximumprijzen voor het vervoer met taxi's

2022-11-24-Besluit maximumtarieven Wallonië van 27 OKTOBER 2022.pdf

Top