GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

Decreet betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer

Publicatie: 2019-05-14

VLAAMSE OVERHEID

29 MAART 2019. - Decreet betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer

Situatie : De van kracht zijnde wijzigingen, gepubliceerd tot en met 27-11-2020, zijn verwerkt. 

Bron : VLAAMSE OVERHEID Publicatie : Belgisch Staatsblad van 14-05-2019 bladzijde : 46413 Inwerkingtreding : 01-01-2020

Klik hier voor de geconsolideerde versie

 


 

Top