GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

VERNIETIGD: Uitvoeringsbesluit Decreet Individueel bezoldigd personenvervoer

Datum publicatie: 26.11.2019

VLAAMSE OVERHEID

2019-11-08 - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer. - B.S. 2019-11-26

DIT BESLUIT WERD VERNIETIGD DOOR EEN ARREST VAN DE RAAD VAN STAAT VAN 30/03/2023

Juridische gevolgen:

  • Het besluit van 8/11/2019 dat uitvoering geeft aan het decreet IBP (“Taxidecreet” van 29/3/2019) wordt ten overstaan van iedereen geacht nooit te hebben bestaan
  • Het decreet IBP van 29/3/2019 bestaat daarentegen nog wel en is nog steeds van kracht. Maar  het vernietigde besluit van 2019 dat stelde dat dit decreet op 1 januari 2020 in werking trad, bestaat niet meer. Anderzijds blijft dit decreet van 2019 wel bestaan. Artikel 44 van het decreet luidt als volgt: “Dit decreet treedt in werking op een door de Vlaamse Regering vast te stellen datum en uiterlijk op 1 januari 2020”. Het decreet van 2019 blijft derhalve van toepassing op basis van het artikel 44 ervan.  Waarom is dit van belang ? Omdat dit decreet van 2019 voorziet dat het vorige decreet van 20/4/2001 opgeheven wordt en dus verdwenen is.
  • Het uitvoeringsbesluit 18/7/2003 van dat verdwenen oude decreet van 2001 is formeel niet meer opgeheven.

Zie hier de geconsolideerde versie (voor vernietiging) met de van kracht zijnde wijzigingen, gepubliceerd tot en met 30-06-2022

Klik hier voor de geconsolideerde versie


Top