GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

23/11/2021 - Geschenkcheques 2021

De arbeiders uit de sector (Taxi en VVB) hebben in december 2021 opnieuw recht op geschenkcheques.

Toekenningsvoorwaarden:

  • Arbeiders en arbeidsters, aangegeven in de RSZ-categorie 068. 
  • 2 jaar anciënniteit in het bedrijf per 01/12/2021.
  • Minstens één dag effectief gepresteerd hebben in 2021.

 Bedrag van de geschenkcheque:

  • Voltijdse: € 35.
  • Arbeidsregime meer dan 50% van een voltijdse arbeider volgens arbeidscontract: € 35.
  • Arbeidsregime van 50% of minder van een voltijdse arbeider volgens arbeidscontract: € 17,5.

 Terugbetaling door het Sociaal Fonds:

De werkgever kan nadien het bedrag van de geschenkcheques terugvorderen van het Sociaal Fonds (enkel de nominale zichtwaarde van de cheques!).

 Meer informatie:

De formulieren voor de aanvraag van terugbetaling door het Sociaal Fonds vindt u hier >>>>>>>
 De volledige CAO betreffende de geschenkcheques vindt u hier >>>>>>>

Top