Taxichauffeur word je niet zomaar…

Sommigen dromen ervan om brandweerman, astronaut of filmster te worden. Anderen willen zich in het boeiende beroep van taxichauffeur storten. Maar niet iedereen wordt zomaar taxichauffeur…

Om taxichauffeur te worden, moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. Eerst en vooral moet de kandidaat minstens 21 jaar oud zijn, in het bezit zijn van een rijbewijs B of een Europees equivalent, en een medisch onderzoek laten afnemen in een daartoe erkend centrum. Deze criteria zijn van kracht in het hele land, maar in elke regio, en in elke stad zijn er nog bijkomende voorwaarden die vervuld moeten worden vooraleer je taxichauffeur kan worden.

In Wallonië vragen sommige steden aan de kandidaten om een examen af te leggen om een getuigenschrift van vakbekwaamheid te behalen. Dit getuigenschrift is daar verplicht om taxichauffeur te worden. In Vlaanderen vragen de meeste steden als bijkomende voorwaarde dat men een uittreksel uit het strafregister kan voorleggen dat aan de stedelijke vereisten voldoet. Bovendien bieden taxibedrijven in de beide regio’s vormingen aan om een snelle integratie en een efficiënte voorbereiding op het terrein te verzekeren.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt aan de kandidaat gevraagd een uittreksel uit het strafregister aan te leveren. Ook een certificaat van bekwaamheid is verplicht, en deze certificaten worden slechts uitgereikt onder strikte voorwaarden. Eerst en vooral moeten de kandidaten gedragstesten afleggen. Na deze eerste etappe volgen specifieke theorielessen als voorbereiding op een schriftelijk en mondeling examen. Wie slaagt voor het examen, ontvangt een voorlopig certificaat dat toegang geeft tot een stage van 6 maanden onder verantwoordelijkheid van een taxibedrijf. Op het einde van de stage, en na een beoordeling door de administratieve diensten van de regio, wordt het bekwaamheidscertificaat toegekend.

Bovenop deze criteria moet een taxichauffeur ook blijk geven van tal van menselijke en sociale capaciteiten. Taxichauffeurs komen namelijk in zeer uiteenlopende contexten terecht, vervoeren een erg divers cliënteel en hebben soms te kampen met erg moeilijke situaties. Zo moeten chauffeurs bestand zijn tegen stress en over de nodige portie geduld beschikken. Ze moeten zich flexibel opstellen en een goed oriënteringsvermogen hebben om ook bij moeizaam verkeer de best mogelijke dienstverlening te bieden. Ten slotte moeten ze sterk zijn op communicatief vlak, en goed overweg kunnen met – zowel aangename als minder aangename – klanten.

Taxichauffeur worden gebeurt dus niet in één-twee-drie. De kandidaat moet volledig passen in het hierboven geschetste profiel, en daarbovenop een kwalitatieve service bieden. Daar komt bij dat de selectiecriteria variëren van stad tot stad. Als u de ambitie heeft om taxichauffeur te worden, aarzel dan niet om te surfen naar de website van het Sociaal Fonds voor de taxiondernemingen en diensten voor de verhuur van voertuigen met een chauffeur voor meer informatie.