Europees erediploma voor twee Belgische taxichauffeurs

Medaille

Goed nieuws voor de taxi’s! Michel Vermeren en Giovanna Framhout hebben het erediploma van de International Road Transport Union ontvangen. Dit diploma bekroont elk jaar de beste chauffeurs van Europa voor hun professionalisme en het positieve imago dat ze uitdragen. De Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur (GTL) is bijzonder fier om twee chauffeurs deze onderscheiding te zien krijgen in 2015.

De International Road Transport Union (IRU) is gesticht in 1948 en heeft als doel de belangen van taxi-, bus- en vrachtwagenexploitanten in de hele wereld te verdedigen. Vertrekkend vanuit West-Europa (Noorwegen, België, Frankrijk, Denemarken, Nederland, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland), heeft de IRU zich steeds verder ontwikkeld. Vandaag wordt ze vertegenwoordigd door permanente delegaties in Brussel (sinds 1973), Moskou (sinds 1998) en Istanbul (sinds 2005), en telt ze leden in 74 landen, verspreid over de 5 continenten. De missie van de IRU is om de belangen van haar leden te verdedigen om op die manier een duurzame mobiliteit en de bloei van de internationale transportsector te ondersteunen.

Het erediploma biedt erkenning aan beroepschauffeurs omwille van hun voorbeeldige gedrag en carrière. Om deze onderscheiding te ontvangen, moet aan tal van voorwaarden worden voldaan. Het bedrijf waarvoor de chauffeur werkt moet uiteraard lid zijn van de IRU, maar ook de criteria met betrekking tot het profiel van de chauffeur zijn heel strikt.

Eerst en vooral moet hij of zij het beroep uitoefenen als hoofdactiviteit, en dit gedurende minstens 20 jaar zonder onderbreking. Daarnaast moeten de werkgevers tevreden zijn over het geleverde werk, moet de chauffeur minimum vijf jaar werkzaam zijn bij hetzelfde bedrijf én minimum 1.000.000 km op de teller hebben als professionele taxichauffeur. Ten slotte mag de chauffeur in de laatste 20 jaar geen ernstig ongeval veroorzaakt hebben, en evenmin een ernstige verkeersovertreding of overtreding van de douanenormen of administratieve normen begaan hebben in de laatste vijf jaar.

Deze beperkingen tonen aan dat de expertise en de betrouwbaarheid van de chauffeur beslissende factoren zijn. Zoals de IRU aangeeft op haar website : « Het doel van deze onderscheiding – die niet alleen door de chauffeurs die ze ontvangen, maar ook door de bedrijven, media en overheden erg geapprecieerd wordt – is om de meest verdienstelijke chauffeurs, wiens risicoloze gedrag als voorbeeld dient voor jongere chauffeurs, in de bloemetjes te zetten.»[1]

Proficiat aan Michel Vermeren (MV Automobiles, Nijvel) et Giovanna Framhout (Taxi Giovanna, Brugge) !

[1] https://www.iru.org/fr_diplomes-honneur

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s