Gedreven door technologie

Een hardnekkig vooroordeel wil dat de taxisector niet mee is met zijn tijd. De realiteit is heel anders. De 2.000 Belgische KMO’s die dagelijks instaan voor het vervoer van meer dan 100.000 personen, maken al decennialang gebruik van geolocalisatie om hun dienstverlening te optimaliseren. In de afgelopen jaren kwamen daar ook mobiele applicaties bij. Maar daar stopt de innovatiedrang niet. Achter de vertrouwde taxichauffeur schuilt een hele wereld aan technologische toepassingen, ten dienste van klant en samenleving.

Reeds in de jaren ’90 investeerden de Belgische taxibedrijven massaal in GPS en GPRS systemen. Met GPS kan men via de telefooncentrales weten van waar de klant belt en waar de dichtstbijzijnde taxi zich bevindt. De rit wordt dan verder opgevolgd, om na te gaan of de juiste weg gevolgd werd of voor het geval een klant een voorwerp in de taxi zou vergeten.

Met digitale taximeters, die eveneens aangesloten zijn op het GPS-systeem, een betaalkaartensysteem en het in de taxi afdrukken van het betaalbewijs, met gegevens over het aantal gereden kilometers, de tijdsduur en het toegepaste tarief, heeft de sector ook sterk geïnvesteerd in transparantie.

Vandaag beschikken heel wat taxi’s bovendien over een ‘zwarte doos’ die, zoals bij vliegtuigen, gegevens registreert die van belang kunnen zijn bij de analyse van een ongeval. De snelheid van de wagen, het gebruik van lichten en richtingaanwijzer, maar ook het al dan niet remmen van de wagen voor het impact.

De stap naar mobiele applicaties is eveneens gezet. Mobiele apps als ‘taxi.eu’ en ‘eCab’ zijn al ruim verspreid. Eén Brusselse taxi op twee is ermee verbonden. Maar mobiele applicaties zijn slechts één facet van de technologische revolutie die de sector aandrijft.

“Het betaald vervoer van personen is zoveel meer dan een auto met chauffeur. Het is een business waar de vertrouwensrelatie centraal staat,” zegt Pierre Steenberghen van de werkgeversfederatie GTL. “Als technologie kan helpen om die vertrouwensband te versterken, zijn onze bedrijven de eersten om daarop in te zetten”.

Foto: (c) Thomas Hawk – Flickr

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s