Peterschap als hefboom voor professionalisering en integratie van nieuwe chauffeurs

mentor“Peterschap is van essentieel belang, het zorgt ervoor dat nieuwe chauffeurs snel efficiënt worden in hun job.” Dit is waarom Innocent, chauffeur bij Taxis Melkior in Luik, besloot om coach te worden. Het bedrijf biedt een mentorsysteem aan, waarbij ervaren chauffeurs coach kunnen worden van hun nieuwe collega’s. Afgelopen 15 oktober nam Innocent, samen met vijf collega’s, deel aan een opleiding met als doel om hen de technieken van peterschap aan te leren.

Petra Schiller, psychologe, geeft dit soort opleidingen al sinds 2002. “Chauffeurs moeten de link leren leggen tussen theorie en praktijk om goede mentoren te worden,” verklaart ze. Het doel van de opleiding is om nuttige hulpmiddelen en persoonlijke reflecties aan te bieden, zodat iedereen zijn persoonlijke aanpak kan ontwikkelen, in functie van zijn eigen ervaringen en aangepast aan zijn nieuwe collega.

Er heerst een familiale sfeer in de klas, en alles wordt in het werk gesteld om een actieve dialoog te creëren. Tijdens het eerste deel haalt Petra Schiller onderwerpen aan zoals verbale en non-verbale communicatie en manieren om constructieve feedback te geven. Maar de opleiding beperkt zich niet tot een theoretisch kader: de chauffeurs worden ook uitgenodigd om hun ervaringen te delen en in de namiddag wordt alles in de praktijk gezet. Tijdens de oefeningen komen de realiteit van het terrein, het rijden, de taalkwesties en de multiculturele aspecten aan bod..

“Het is essentieel voor onze klanten dat nieuwkomers snel en op een positieve manier kunnen evolueren in hun rol als chauffeur”, zegt Ientile Cosimo, chef van de chauffeurs bij Taxis Melkior. “Onze klanten zijn een bepaald niveau van dienstverlening gewoon, en onze nieuwkomers moeten daar snel aan voldoen. De tijdsinvestering van de ervaren chauffeurs zorgt bovendien voor een makkelijkere integratie. “Ik heb jarenlange ervaring. Als ik erin slaag om daar een beetje van over te brengen op onze nieuwe collega’s, kunnen zij sneller echt goede chauffeurs worden,” benadrukt Haris.

Voor Ientile Cosimois dit type van omkaderingen bovendien een fundamentele investering in de werkomgeving van de chauffeurs. Hij wil dat de nieuwkomers voelen dat ze deel uitmaken van een gemeenschap. “De opleiding en de coaching zijn van groot belang. We willen dat de nieuwe chauffeur zich gemakkelijk kunnen wenden tot hun collega’s en dat ze zich ondersteund voelen.”

Alle deelnemers vinden deze opleiding een goede springplank om efficiënte mentors te worden en om ervoor te zorgen dat nieuwe chauffeurs zich makkelijker kunnen integreren. Of, zoals Ciprian het stelt: “Het is belangrijk dat ze gemotiveerd zijn en dat ze het tof vinden om een job aan te leren die toch niet altijd gemakkelijk is.”