Ten dienste van personen met een beperkte mobiliteit

Onze bedrijven en chauffeurs investeren al jarenlang in diensten op maat van personen met een beperkte mobiliteit.

Dit engagement uit zich op verschillende manieren. Talrijke chauffeurs volgen bijvoorbeeld specifieke opleidingen, zoals eind september nog een in Antwerpen plaatsvond. Vijftien van onze chauffeurs namen namen er deel aan een sessie die georganiseerd werd door APTU (Antwerpse Provinciale Taxi Unie) en KVG (Katholieke Vereniging Gehandicapten). De regionale televisiezender van Antwerpen, ATV, maakte hierover een reportage die u hier kan bekijken.

Daar stopt het engagement van de taxisector echter niet. Zo investeren veel taxibedrijven in wagens die aangepast zijn om, bijvoorbeeld, rolstoelen te vervoeren door een toegangsplatform te installeren.

Deze maatschappelijke verantwoordelijkheid ligt de taxisector na aan het hart. Ook personen met beperkte mobiliteit, rolstoelgebruikers en slechtzienden hebben namelijk recht op basismobiliteit en verdienen een aangepaste en vlekkeloze dienstverlening.

Vorig jaar heeft het Brusselse taxibedrijf Taxi Verts dit engagement nogmaals in de verf gezet door op de internationale dag van personen met een handicap per taxirit 10 € te storten aan CAP 48, de grote Franstalige fondsenwervingsactie die initiatieven voor gehandicapten financiert.