Strenge controles en bijscholing garanderen de kwaliteit van Belgische taxi’s

“We moeten nooit vergeten dat al die regels ooit bedacht zijn om de klant te beschermen. Zijn sommige achterhaald? Wellicht, maar de overheid moet wel bedachtzaam tewerk gaan bij de modernisering ervan, zodat de klant verzekerd blijft van een goede en betrouwbare service”, zegt Paul, baas van een taxicentrale in het Antwerpse.

Paul verwijst naar de vele wettelijke bepalingen waaraan een Belgische taxi moet beantwoorden om in België te kunnen rijden.

Uiteraard moet een taxichauffeur de algemene verkeersregels volgen. Maar zijn auto wordt ook om de 6 maanden aan een technische keuring onderworpen en bezit een specifieke verzekering, die uitgebreider maar ook veel duurder is dan een gewone autoverzekering. Elke taxi bevat bovendien een verbandkistje voor eerste hulp bij ongevallen en een alarmtoestel waarmee hij de politie en hulpdiensten kan verwittigen bij ongelukken of gevaar.

Daarnaast moeten taxichauffeurs een getuigschrift van goed gedrag en zeden kunnen voorleggen en ondergaan ze bij aanwerving en doorheen hun carrière regelmatig medische testen. Elke taxi beschikt bovendien over een specifieke licentie die toegekend wordt door de lokale overheden, na een grondig onderzoek.

Elke Belgische taxi beschikt ook over een taxameter, een meetinstrument dat op basis van de tijdsduur en de afstand van de rit, volgens door de overheid vastgelegde tarieven, de prijs ervan bepaalt. Die taxameter is verzegeld en duidelijk zichtbaar voor de klant, zodat hij steeds weet waar hij aan toe is. Ook de vastgelegde tarieven staan duidelijk aangegeven in de taxi. En de chauffeur moet jou steeds een vervoerbewijs kunnen voorleggen. Daar staat trouwens een telefoonnummer op voor eventuele klachten.

Uit het zeer beperkt aantal klachten (bvb. 1 klacht per 21.000 ritten in Brussel), blijkt dat de Belgische klanten best tevreden zijn over de geboden taxidiensten. Dat kan ook niet anders, gezien de vele controles van de politie, de fiscale en economische administraties en de gewestelijke en lokale taxi-controlediensten. Bij vastgestelde overtredingen, kan een chauffeur een tijdelijk rijverbod krijgen en zelfs zijn licentie kwijtspelen. Cowboys worden er systematisch uitgehaald.

Een rondvraag leert ons dat de kans groot is dat een Belgische taxichauffeur meerdere keren per jaar onaangekondigd gecontroleerd wordt door één of meerder overheidsdiensten. Bovendien doet de sector heel wat inspanningen om zijn chauffeurs op geregelde tijdstippen opleidingen aan te bieden, zodat de dienstverlening er nog op vooruit gaat. Zo volgden Antwerpse taxichauffeurs recent een opleiding om mensen met een fysieke handicap beter te helpen. Bekijk hier de reportage die ATV erover maakte: http://atv.be/nieuws/taxichauffeurs-leren-omgaan-met-minder-mobiele-passagiers-18643#.VgrCH1uNrTE.twitter

Voor meer informatie: http://www.gtl-taxi.be/3_0_0_0_NL_Wetgeving

Fotocredits: Tup Wanders – https://www.flickr.com/photos/tupwanders/4089823299/in/photolist-9bnHkV-9XRRjW-ewojo6-ewAc7m-iKrUr5-g4P8w-7eppYP-8UwnYs